תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
gioraita@gmail.com משפ׳ דת
גיורא
12/08/2021 08:24
מצטער לשמוע על מותה של אסתר ז״ל. הכרתי את בת-דודתה בת-שבע מלכין-ספיראה, היתה ידידת משפחה של הורי, שהיתה אלמנתו של כנר הפילהרמונית, ידיד -נפש של אבי, שנהרג בתאונה בעת טיול בחו״ל. הזדמן לי לפגוש את אסתר באחד מביקוריה אצל בת-שבע בת״א, היו דומות חיצונית ופנימית: יפות, חכמות, עדינות עם שאר רוח וטוב-לב. מצטער לשמוע, מצטער שלא נפגשנו יותר מאז אותו מפגש אקראי אצל בת-שבע בת-דודתה. אכן אובדן של אישה יקרה !