תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  

על גרטה
אודי בן ארי -קיבוץ בית אורן
22/05/2015 10:51
מספר אבי שהיה בחברת הנוער א בגבעת חיים משנת 1938 ועד סוף 1940 כשאז עלה עם קבוצתו לבית אורן
אבי מספר על גרטה שהייתה אם הבית בקבוצה  של חברת הנוער
[אבי מספר שהשפה הייתה חדשה בשבילו עברית  וביקש-"אני חפץ אדרת ופוזמקאות"-כלומר מבקש מכנסים וחולצה ביקש כך פנה אליה בבקשתו 
אבי ביקש כס זכוכית וענתה לו גרטה אפשר לשתות מים מספל ואבי ענה מים שותים רק מכוס זכוכית זה מה שלמד כילד בביתו...
אבי היום כאן בבית אורן מתקרב ל-93 ושמו דב בן ארי.