תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
maryla.laufman@gmail.com משפחת בר לב געגועים
מרילה לאופמן
15/10/2016 14:15
15.10.2016
את מינה לראשונה פגשתי בשנת 1969.  משפחת בר לב הייתה משפחה אומנת שלי. משפחה חמה מאוד, כולל הילדים של מינה. בזמן קצר שלי בישראל רציתי מאוד לחזור למשפחה בפולין. מינה היא זאת שהסבירה לי והדריכה אותי להסתגל בארץ. היא מאוד דאגה לשלומי, וניסתה לתת לי כלים איך לקבל את הקיבוץ והחיים בכלל בישראל, מינה ושאול היו עבורי כמו משפחה. הייתי קצת מוזרה - ללא שפה, ללא חברים אבל אצל מינה הכל היה בסדר - משפחה אוהבת ותומכת. מאוחר יותר התחברתי קצת לישראל. בלי שפה קשה מאוד אבל התגברנו. היום אני מבוגרת, וזיכרונות של המשפחה מלווים אותי לא מעט. עצוב לי כל מה שקרה במשפחת בר לב. עצוב לי לשמוע את הצרות שעברה המשפחה אבל אני מנסה לזכור את המשפחה בצד הטוב ביותר,  מבקשת סליחה שלא שמרתי מספיק על קשר. ההפסד הוא שלי ורק שלי היה שזכרו ברוך.   
מרילה לאופמן