תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
01adamfeder@gmail.com לילה בלתי נשכח
אדם פדר
14/03/2016 10:49
כמפקד תורן באוגדה 440 הסמוכה , הגעתי עם הרופא התורן  שקבע  את המוות 
ראיתי ..
זוכר את הלילה ההוא