תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  

לואי איש הנשמה
אבי ששון
03/05/2015 17:57
בס"ד
כמה מצער שרק אחרי 34 שנים נודע לי שליאו נפטר הכרתי אןתו כאשר שבצו אותי כמנחה בדרן לחולית בידור מטעם הווי ובידור במלחמת יום הכיפורים 
הכרתי אדם עם לב זהב בעל חוש הומור וטוב לב גואה.
כאדם דתי הנחתי תפילין  בוקר אחד הוא פנה אלי בבקשה להניח תפילין מאד הופתעתי ושמחתי 
הצעתי לו את התפילין כמתנה והוא שמח והבטיח שימשיך להניחם. 
לצערי מהשחרור ממילואים לא ראיתיו יותר.
אך תמיד זכרתי ואמשיך לזכור אותו.
יהי זכרו ברוך
אבי ששון
לשעבר בדרן ומנחה