תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  

אייל כפרי
עומרי הלה
13/06/2015 22:56
אמנון כפרי ז"ל היה אחיו של ניסן  כפרי אבא של אייל  החבר שלי לבית הספר שפרירים. בכיתה י"ב הכין עליו אייל מצגת ואבא שלו ניסן הביא ספסל לבית הספר.