כניסת חברים ותושבים

תקציב ומאזנים
  קובץ כותרת תאור  
תוכנית משק 2017 (ללא נתונים כספים)