כניסת חברים ותושבים

מנהלה > טפסים
  קובץ כותרת תאור  
טופס בקשת פטור ממס הכנסה לבעלי נכות 100%
 
פוליסת ביטוח מלאה - מגן בריאות מורחב לקיבוץ 2018 פוליסה - קטסטרופות + מורחב  
טופס נוכחות לעובד דיווח עבודה  
חוזה אספקת גז דור אלון 2015