כניסת חברים ותושבים

יוני 1979
9
באסיפה נבחרו צירי המשק לועידת האיחוד עם הקיבוץ המאוחד.
15-16
אוטובוסים של חברים ותיקים יוצאו לטיול בסביבת קדש ברנע בהדרכת רענן הרמן.
23
באסיפה נמסר דו"ח של ועידת האיחוד עם המאוחד.