כניסת חברים ותושבים

יולי 1976
9
במזכירות אושרה ההצעה להקים אצלנו סניף של התחנה "למשפחה ולילד".הבר מצווה הוחג במשקנו ברוב עם. ההצגה שמבחינת ביצועה הייתה מושלמת, עוררה ויכוח על גבי העלון מבחינת תוכנה.
30
ערב דלת פתוחה, הנושא אמנויות.