כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1975


1
 
במזכירות התקיים דיון ראשון בעניין לינה משפחתית.
3
באסיפה נבחרה ועדת אומנות לקליה.
בשנה זו חיים במשק 46 חברים מעל גיל 65, שביניהם 28 חברים ו-18 חברות.
3 
שבוע משק הילדים, גיוס הורים לשיפוצים ותיקונים במשק הילדים (כמעט מסורת).
15
קבוצה של 35 חברים פנו בדרישה לקיים תפילה בחגים, המזכירות העבירה את הדיון לאסיפה.
22
נמסר באסיפה שבמרס 1976 יתחילו כנראה בבנין חדר האוכל.
חג המשק השנה קיבל בעלון המשק את הציון: "נפלא".