כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1967
9
באסיפה מסרו על גל הגניבות הפוקד את המשק.
הותקן טלפון ציבורי במשק.
קבוצת הכדור מים שלנו זכתה בעליונות מוחלטת לעומת כל הקבוצות האחרות.כ- 50 חברים וילדים השתתפו בצליחת הכינרת.
21
פיצוץ חבלני בבית החרושת גת. הנזק נערך ב-70,000 ל"י.