כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1960
10
הגיע גרעין ארגנטינאי שני מתנועת "למרחב" המיועד לבחן, יעבוד אצלנו 9 חודשים בהכשרה. המדריך שאול לייפר (אופיר).
המרת חובות, גם של משקנו, מבוצעת על ידי בנק החקלאות – הקונברסיה – מפעל הבניה של האיחוד שעבר לסולל בונה, אנו נדרשים להסדיר את החוב הניכר מאז ייסוד הישוב.
שבה לארצות הברית משפחת הרב ליפמן לאחר שהות ועבודה של רבע שנה.
25
ביקור נשיא קונגו (הצרפתית לשעבר), האב פולבר יולו עם שר המודיעין ופמליה שלמה.
קיימנו לראשונה קייטנה לילדים מכל הארץ כמפעל מאורגן וקבוע.