מהגלריה

20/10/2021

שיח גלריה

"דו שיח בימי קורונה"

דב אור-נר וירמי עדני

בשבת, 23.10, שעה 12.00

שבת אחרונה לתערוכה

גלי אבן שושן