כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1954
1
התקבצו במחנה בית הספר החדש אחרוני הילדים, בני כיתות ז' ו- ה'. משפט ציבורי של חברת הילדים על קליטת הנוער.
2
כל החברים מוזמנים לפתיחת הנגרייה.
סיכום (כמעט סופי) של ההכנסות בתשי"ד מענפי החקלאות: בברווזיה 100,000 ל"י, רפת 65,000, פלחה 53,000, מטע 50,000, מספוא ולול 40,000 כ"א, גן ירק 30,000, צאן 2,000. סה"כ 380,000 ל"י.20
קו השקיה חדש בקקון – לקראת נטיעת כרם.