כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1952
9.11.1952
נפטר חיים ויצמן.
סיכום שנת תשי"ב ב"גת": הייצור הכללי כמיליון לירות ישראליות – 1/3 מזה לייצוא.
25.11.1952
אריה ש' לעבודה במרכז החקלאי לשנה אחת. הנס פיינברג נבחר כמרכז משק. נפתחה הספרייה, עוד בנקודה הישנה.
הושלם בניין מחסן המשק.כיתה י"א הפסיקה את לימודיה לשלושה שבועות למען עיבוד האדמות בנגב, והתגייסות לעבודה במשק.
הצטרפה אלינו החברה סימה רובינשטיין מגליל ים.