כניסת חברים ותושבים

מפגש בנושא השיוך לחברים ולבונים בשכונה ג'
תאריך התחלה  22/03/19
שעת התחלה  09:00
מקום

מפגשים בנושא השיוך לחברים ולבונים בשכונה ג'

בהמשך למועצה שהתקיימה השבוע, 

במסגרת השלב של שיתוף הציבור לפני גיבוש הצעת החלטה, 

מתוכננים שלושה מפגשים עד סוף החודש. 

רישמו לפניכם, והשתתפו בבקשה לפחות באחד מהם.

1. שני בערב 18.3 במועדון בשעה 20:30.

2. שישי בוקר 22.3 בחדר אוכל בשעה .9:00

3. לגיל השלישי - שלישי בערב 26.3 בסביום בשעה 19:00.

מצגת לגבי המשך תהליך השיוך – נתונים והמלצות, הועלתה לאתר - לצפיה

ניתן לקבלה מודפסת בארכיון.