כניסת חברים ותושבים

דיאלוג ורב שיח פתוח לקראת הצבעה שניה בקלפי בנושא השיוך
תאריך התחלה  31/05/18
שעת התחלה  21:00
מקום

דיאלוג ורב שיח פתוח לקראת הצבעה שניה בקלפי בנושא השיוך

הציבור מוזמן לשאוללהשמיע ולשמוע.

ביום חמישי 31.5.18

בשעה 21:00 במועדון 


בקשה לקיום הצבעה נוספת לחלופת האגודה ושינויים בתקנון 

המאפשרים את מעבר מהחלטה 751 לחלופת האגודה.

בישיבת המועצה האחרונה הוחלט לאשר את המלצות ההנהלה להיערך להצבעה

נוספת בקרוב, באותה המתכונת של ההצבעה הראשונה.


מועד ההצבעה מתוכנן ל 13.14.15. ליוני 18.

עד להצבעה אנו נקיים מספר מפגשים בהם נקיים

דיאלוג ורב שיח פתוח – הציבור מוזמן לשאול,

להשמיע ולשמוע..

  

על מפגשים נוספים יפורסם בהמשך.


שינויים בתקנון והצעת ההחלטה ניתן לקרוא באתר


ברוך אייל וציון