כניסת חברים ותושבים

ינואר 1999


1

מפאת קשיים רבים מאד לא יקוימו יותר קבלות השבת, כפי שהיה נהוג עד כה. נחדש אותן במועד מאוחר יותר, לאחר שנמצא להן אכסניה מתאימה. ילדי בר המצווה ימשיכו בנוהג של הגשת פרשת השבוע בתאריך האישי של כל ילד וילד.
22
מעתה ניתן לעקוב בעדכן גם אחרי ימי החופשה לחברים. אי לכך לא נחלק יותר דפי רישום עבודה לתאי הדואר.

סוף שנת 1999 -"באג 2000" בפתח...