כניסת חברים ותושבים

שכונות בנים
תאריך צילום התמונה
7/3/2010

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).