כניסת חברים ותושבים

שכונת בנים 2009
תאריך צילום התמונה
11/12/2009

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).