כניסת חברים ותושבים

שילוט מבנים, 60 לקיבוץ, שמרטף
תאריך צילום התמונה
23/4/2013

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).