כניסת חברים ותושבים

שילוט מבנים- 60 לגח"א - מחסן המשק.
תאריך צילום התמונה
23/4/2013
חדש או ישן?
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).