כניסת חברים ותושבים

פורים חברים 2012
תאריך צילום התמונה
23/3/2012

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).