כניסת חברים ותושבים

טקס הנחת אבן פינה שכונת בנים ב' 2012
תאריך צילום התמונה
5/6/2012

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).