כניסת חברים ותושבים

כללי
תאריך צילום התמונה
15/1/2012

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).