כניסת חברים ותושבים

טיול משפחות 2011, גלי שפע
תאריך צילום התמונה
10/5/2011

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).