כניסת חברים ותושבים

נוף הקיבוץ; תמונות שער
תאריך צילום התמונה
17/3/2011

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).