כניסת חברים ותושבים

שכונת בנים 2011
תאריך צילום התמונה
1/1/2012

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).