כניסת חברים ותושבים

שכונת בנים 2011
תאריך צילום התמונה
4/8/2011

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).