כניסת חברים ותושבים

מרפאה.JPG
תאריך צילום התמונה
23/4/2013

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).