כניסת חברים ותושבים

שילוט מבנים- 60 לקיבוץ- חדר המורים
תאריך צילום התמונה
23/4/2013

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).