כניסת חברים ותושבים

הפגנה בצומת 2010
תאריך צילום התמונה
15/4/2010

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).