כניסת חברים ותושבים

פורים ילדים 2010
תאריך צילום התמונה
5/3/2010

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).