כניסת חברים ותושבים

ספסל מדרום לחדר אוכל
תאריך צילום התמונה
4/2/2010

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).