כניסת חברים ותושבים

אלמוגנים 2009 מגרש חניה, צופה למזרח על שכ' בנים
תאריך צילום התמונה
22/12/2009

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).