כניסת חברים ותושבים

פריחות בקיבוץ 2009-2012
תאריך צילום התמונה
29/8/2011

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).