כניסת חברים ותושבים

פריחות בקיבוץ 2009-2012 צפונית לכולבולית
תאריך צילום התמונה
4/11/2010

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).