כניסת חברים ותושבים

מרכז הקיבוץ
תאריך צילום התמונה
21/8/2013

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).