כניסת חברים ותושבים

שכונת בנים פנורמה 2009
תאריך צילום התמונה
27/6/2011

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).