כניסת חברים ותושבים

כללי
תאריך צילום התמונה
19/10/2010

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).