כניסת חברים ותושבים

מחשבים מישה
תאריך צילום התמונה
25/10/2009

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).