כניסת חברים ותושבים

מועדון לחבר
תאריך צילום התמונה
6/11/2009

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).