כניסת חברים ותושבים

תמונות עסקים ויזמויות
תאריך צילום התמונה
5/8/2010

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).