כניסת חברים ותושבים

כללי
תאריך צילום התמונה
17/12/2010

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).