כניסת חברים ותושבים

קבוצת קרמבולה בחצר כנרת
תאריך צילום התמונה
1/8/2012

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).