כניסת חברים ותושבים

פיג'ויה מחזור סב
תאריך צילום התמונה
24/7/2013

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).