כניסת חברים ותושבים

כללי
תאריך צילום התמונה
28/11/2009

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).