כניסת חברים ותושבים

מבנה ארגוני
תאריך צילום התמונה
26/11/2009

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).