כניסת חברים ותושבים

תמונות עסקים ויזמויות
תאריך צילום התמונה
26/10/2009

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).